MUHASABAH

167. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan: "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu" [247]. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. [247] Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat- sahabat beliau sebagai ejekan, karena mereka memandang Nabi tidak tahu taktik berperang, sebab beliau melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang-orang munafik sendiri.

Ali Imran (3) ayat : 167

Pembagian Raport Kenaikan Kelas Kelas VII dan VIII

UNDANGAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu Orang Tua Siswa
Kelas VII dan VIII di tempat

Assalammu'alaukum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Kegiatan Belajar mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2013/2014, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2014
Waktu : Pukul 14.00 - selesai
Tempat : Kampus SMP PGII 1 bANDUNG
Acara : Silaturahmi dan Pembagian Raport Kenaikan Kelas


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Juni 2014
Kepsek.

Sumber: inenthea    Tanggal: 19 -06 -2014   Hits: 5988
Tags: kenaikan kelas,pembagian raport,libur akhir tahun pelajaran,naik kelas,silaturahmi