MUHASABAH

48. Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at [46] dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. [46] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfa'at bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

Al Baqarah (2) ayat : 48

Libur Akhir Tahun Pelajaran 2013/2014

Dengan berakhirnya Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Kepada mereka yang berhasil naik kelas kejenjang yang lebih tinggi, kami ucapkan selamat disertai harapan pada tahun pelajaran yang akan datang prestasinya lebih baik lagi. Bagi mereka yang tinggal kelas, kami harapkan tidak berkecil hati dan patah semangat tapi semua itu dapat dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang.

2.Menjelang bulan suci Ramadhan 1435 H,perkenankanlah kami seluruh warga PGII untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, selama membina, mendidik putra/putri Bapak/Ibu pada tahun pelajaran yang lalu.

3.Libur akhir tahun dimulai tanggal 23 Juni s.d. 13 Juli 2014. Kami berharap libur akhir tahun ini diisi dengan kegiatan yang positif, dengan mengisi bulan Ramadhan dengan mengikuti ceramah ramadhan dan shalat tarawih.

4.Awal tahun pelajaran baru 2014/2015 dimulai tanggal 14 Juli 2014.

Demikian.

Sumber: inenthea    Tanggal: 19 -06 -2014   Hits: 5545
Tags: Libur Akhir Tahun Pelajaran 2013/2014,kenaikan kelas