MUHASABAH

50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

Asy Syuura (42) ayat : 50

Mohon Do'a

Kepada seluruh warga PGII, orang tua siswa, para alumni, teman dan sahabat, dimohon untuk mendo'akan Bapak Drs. Mochamad Rachmat (Kepala SMP PGII 1 Bandung) yang kini sedang sakit (kurang lebih sudah 4 bulan lamanya).

Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, kesembuhan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Terimakasih

Sumber: inenthea    Tanggal: 29 -11 -2014   Hits: 5749
Tags: kepala sekolah