MUHASABAH

58. Katakanlah: "Kalau sekiranya ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu [480]. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. [480] Maksudnya: tentu Allah telah menurunkan azab kepadamu sampai kamu binasa.

Al An'am (6) ayat : 58

Mohon Do'a

Kepada seluruh warga PGII, orang tua siswa, para alumni, teman dan sahabat, dimohon untuk mendo'akan Bapak Drs. Mochamad Rachmat (Kepala SMP PGII 1 Bandung) yang kini sedang sakit (kurang lebih sudah 4 bulan lamanya).

Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, kesembuhan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Terimakasih

Sumber: inenthea    Tanggal: 29 -11 -2014   Hits: 6032
Tags: kepala sekolah