MUHASABAH

21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Asy Syuura (42) ayat : 21

Libur Selama Ujian Nasional SMA

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA pada tanggal 4-6 April 2016 khususnya SMA PGII 1, seluruh siswa kelas 7,8 dan 9 belajar di rumah dan mengerjakan tugas-tugas, agar tidak mengganggu siswa SMA ujian.

Demikian.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Sumber: inenthea    Tanggal: 05 -04 -2016   Hits: 15564
Tags: ujian nasional sma