MUHASABAH

263. Perkataan yang baik dan pemberian ma'af [167] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. [167] "Perkataan yang baik" maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud "pemberian ma'af" ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

Al Baqarah (2) ayat : 263

Galery Photo

Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas memory server website kami, untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Untuk itu Gallery Photo kami gabung dengan Cloud PhotosGoogle agar lebih leluasa, sehingga mampu menampung lebih banyak lagi dokumen photo kegiatan sekolah yang dapat mewaliki setiap pelaksanaan program kegiatan di SMP PGII 1 Bandung.

http://smppgii1.sch.id/gallery/
dan
http://smppgii1.sch.id/gallery/?page_id=2384

Sumber: inenthea    Tanggal: 23 -03 -2018   Hits: 4535
Tags: galery photo,photo kegiatan sekolah