MUHASABAH

26. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan[1211]. [1211] Sesudah golongan-golongan yang bersekutu itu kocar-kacir, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menghancurkan Bani Quraizhah (Ahli Kitab) dan menghalau mereka dari benteng-benteng mereka. Kemudian seluruh laki-laki yang ikut berperang dibunuh, perempuan dan anak-anak ditawan.

Al Ahzab (33) ayat : 26

Pengumuman Kelulusan Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2023/2024: Meraih Keberhasilan Tanpa Batas

Pada hari ini, Senin 10 Juni 2024 SMP PGII 1 Bandung mengumumkan Kelulusan Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2023/2024. Berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru (Rapat Pleno Kelulusan) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024, dengan rasa bangga, sekolah mengumumkan Kelulusan Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2023/2024.

Sebanyak 175 siswa telah selesai melaksanakan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. Alhamdulillah Seluruh Siswa Kelas 9 SMP PGII 1 Bandung Telah Melaksanakan Semua Ketentuan Sebagaimana Diatur Dalam Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah dengan Kriteria Kelulusan sebagai berikut :

  1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester
  2. mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dan
  3. memenuhi kriteria dan/atau prestasi lain yang ditetapkan oleh satuan.

Dengan ini Kepala SMP PGII 1 Bandung selaku Ketua Penyelenggara Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tahun Pelajaran 2023/2024 menyatakan :

Siswa-siswi Kelas 9 SMP PGII 1 Bandung
Tahun Pelajaran 2023/2024
Lulus 100%

Keluarga Besar SMP PGII 1 Bandung mengucapkan selamat atas kelulusan peserta didik kelas 9 serta mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa atas dukungan dan kerjasama selama putra-putrinya belajar di SMP PGII 1 Bandung

Semoga semua lulusan mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah SWT. dan menjadi pribadi yang sukses di dunia dan akhirat. 

Kepada seluruh lulusan dimohon untuk :

  1. Mengucap Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah.
  2. Tetap menjaga kesehatan
  3. Menjauhkan sikap mubazir yang tidak bermakna seperti : mencorat-coret pakaian seragam, berpawai sebagai luapan kegembiraan dsb. Sekolah akan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mengindahkan himbauan ini.
  4. Siswa yang akan berhubungan dengan sekolah wajib mengguynakan seragam sekolah lengkap.

Untuk orang tua siswa :

Surat Keterangan Pengumuman Kelulusan dibagikan hari ini, 10 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB beserta Raport dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik diambil oleh orang tua siswa sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Walikelas masing-masing.

Sumber: smp pgii1    Tanggal: 10 -06 -2024   Hits: 79
Tags: pengumuman kelulusan, smp pgii 1, tahun 2024, kriteria kelulusan, kelas 9, selamat