MUHASABAH

128. Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari golongan manusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) [504] dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman: "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. [504] Maksudnya syaitan telah berhasil memperdayakan manusia sampai manusia mengikuti perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya, dan manusiapun telah mendapat hasil kelezatan-kelezatan duniawi karena mengikuti bujukan-bujukan syaitan itu.

Al An'am (6) ayat : 128

Kejar Sains 2013

Sejalan dengan Program Kerja Sekolah di bidang pembinaan kesiswaan yang bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan, motivasi berprestasi serta mengkorelesasikan antara ilmu pengetahuan yang di peroleh siswa di sekolah, kemudian mengacu pada hasil rapat orang tua dan asppirasi siswa, maka kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan " KEJAR (Kunjungan Belajar) SAINS' yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal     : Rabu, 6 Maret 2013

Waktu                : Pk. 04.00 s.d 22.00 wib

Tempat              : 1. PLANETARIUM JAKARTA

                            2. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL

                            3. OCEAN DREAM SAMUDRA

                            4. DUNIA FANTASI

Sumber: Triyana22    Tanggal: 09 -02 -2013   Hits: 5573
Tags: Dufan,studytour,impian jaya ancol,Ocean dream samudra,Dunia fantasi,piknik,Kejar SAINS