MUHASABAH

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. [175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. [176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Al Baqarah (2) ayat : 275

Pemberitahuan Libur Kenaikan Kelas 2012-2013

Nomor : 193/I02.11/SMP PGII 1/HM/2013
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth. :
Orang tua/wali siswa
Kelas 7 dan 8
di Bandung

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Teriring do’a semoga Bapak/Ibu beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan dan maghfirah Allah SWT. dan silaturahmi di antara kita tetap terjalin dengan baik.

Sehubungan dengan berakhirnya Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada mereka yang memperoleh nilai baik dan berhasil naik kelas, kami ucapkan selamat disertai harapan semoga pada tingkat kelas yang baru prestasinya lebih baik lagi. Bagi mereka yang memperoleh nilai kurang dan tidak naik kelas, kami harapkan tidak berkecil hati dan memacu untuk lebih giat lagi belajar.
2. Perkenankanlah kami Keluarga Besar SMP PGII 1 Bandung untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, selama membina, mendidik putra/putri Bapak/Ibu pada tahun yang lalu.
3. Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1434 H. Kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Syaum dan marilah kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita dan semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT.
4. Libur Akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 berlangsung mulai tanggal 21 Juni 2013 s.d. 13 Juli 2013.
5. Kami berharap libur tersebut diisi dengan kegiatan yang positif.
6. Bagi Bapak/Ibu yang akan daftar ulang dan membayar Biaya Pendidikan, selama hari libur bagian keuangan tetap buka mulai pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB (surat edaran dari Yayasan terlampir)
7. Masuk sekolah pada awal Tahun Pelajaran 2013/2014 mulai tanggal 15 Juli 2013 dengan jadwal dan waktu kegiatan terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Billaahit taufiq wal hidayah
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 20 Juni 2013
Kepsek.

Sumber: inenthea    Tanggal: 20 -06 -2013   Hits: 4959
Tags: keluarga besar SMP PGII 1,ucapan selamat,libur akhir tahun pelajaran,2012-2013,kenaikan kelas,akhir semester genap,menjelang shaum ramadhan 1434 H. awal tahun pelajaran 2013-2014