MUHASABAH

228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [142]. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya [143]. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat ayat 34 surat An Nisaa').

Al Baqarah (2) ayat : 228

SMP PGII 1 Ikuti Kompetisi Roket Air 2014

Salah satu kegiatan bidang akademis Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yakni pengenalan dan pemahaman pengetahuan dalam pembuatan roket air. Melalui roket air diharapkan mengasah putra-putri kita dalam menguasai pengetahuan tentang gravitasi, tekanan udara, daya dorong dan lain sebagainya.

Dalam rangka Kompetisi Roket Air 2014 Regional Jawa Barat, SMP PGII 1 Bandung mengirimkan pesertanya sebanyak 3 orang siswa untuk kompetisi ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Juni 2014 bertempat di Lapangan R17 Puspa Iptek Kota Baru Parahyangan yang diselenggarakan oleh  Puspa Iptek Kota Baru Parahyangan  bekerjasama dengan PP-IPTEK Jakarta serta RISTEK.

Peserta Kompetisi Roket Air dari SMP PGII 1 Bandung :
1. Alya Safa Adella 8H
2. Santhi Sathya Dewi 8A
3. Syarifa Shahana 8B

Pembimbing :
1. Bapak Yovan Fuji Wangga, S.Pd.
2. Didik Darmansyah, S.Pd.

Peserta Workshop Guru :
Rina Martini, S.Pd.
 
Untuk itu mohon dukungan dan do'a, semoga wakil SMP PGII 1 Bandung dapat memperoleh nilai terbaik dan menjuarai kompetisi ini dan dapat mewakili Jawa Barat dalam Kompetisi Tingkat Nasional dan mewakili Indonesia dan Kompetisi Tingkat Internasional Regional Asia Pasifik.

Selamat berlomba..... dan sukse

Sumber: inenthea    Tanggal: 14 -06 -2014   Hits: 4903
Tags: roket air,lomba roket air,kompetisi roket air,kejuaraan roket air,jawa barat,reginal jawa barat