Nama Rina Martini, S.Pd.
Jabatan Wakasek Bidang Kurikulum
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Pendidikan S1