Nama Nunik Rismayati, S.Pd.
Jabatan Guru Mapel
Mata pelajaran Bahasa Arab-Quran, Bahasa Arab, Bahasa Arab Quran
Pendidikan S1